ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد

خبر مبارز Comments Off

ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد
در حالی که سکوت کشورهای غربی در قبال تجاوز همه جانبه نظامی به یمن ادامه دارد، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که ائتلاف عربستان سعودی در حمله مرگبار ماه گذشته به بازار «مستبأ» از بمب آمریکایی استفاده کرد.

ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد

در حالی که سکوت کشورهای غربی در قبال تجاوز همه جانبه نظامی به یمن ادامه دارد، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که ائتلاف عربستان سعودی در حمله مرگبار ماه گذشته به بازار «مستبأ» از بمب آمریکایی استفاده کرد.
ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد

بک لینک رنک 4

Author

Back to Top