زمان برگزاری جلسه ظریف و کری

خبر مبارز Comments Off

زمان برگزاری جلسه ظریف و کری
جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از برگزاری جلسه رسمی با حضور جواد ظریف و جان کری خبر داد.

زمان برگزاری جلسه ظریف و کری

جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از برگزاری جلسه رسمی با حضور جواد ظریف و جان کری خبر داد.
زمان برگزاری جلسه ظریف و کری

اپدیت نود32

خبر جدید

Author

Back to Top