زندانیان سعودی پیش از سر بریده شدن، زیر شکنجه‌های غیرانسانی مجبور به اعتراف می‌شوند

خبر مبارز Comments Off

زندانیان سعودی پیش از سر بریده شدن، زیر شکنجه‌های غیرانسانی مجبور به اعتراف می‌شوند
یک روزنامه انگلیسی ضمن اشاره به حکم گردن زدن زندانیان سعودی نوشت شمار این قربانیان سال آینده دو برابر سال گذشته خواهد بود که رکوردشکنی تازه‌ای در این زمینه است.

زندانیان سعودی پیش از سر بریده شدن، زیر شکنجه‌های غیرانسانی مجبور به اعتراف می‌شوند

یک روزنامه انگلیسی ضمن اشاره به حکم گردن زدن زندانیان سعودی نوشت شمار این قربانیان سال آینده دو برابر سال گذشته خواهد بود که رکوردشکنی تازه‌ای در این زمینه است.
زندانیان سعودی پیش از سر بریده شدن، زیر شکنجه‌های غیرانسانی مجبور به اعتراف می‌شوند

خرید بک لینک

Author

Back to Top