سرلک: سینما می‌خواهد در دل تاریکی‌اش از حقیقت بگوید/ تلاش برای رفع سوء‌تفاهم بین روحانیون‌وسینماگران

خبر مبارز Comments Off

سرلک: سینما می‌خواهد در دل تاریکی‌اش از حقیقت بگوید/ تلاش برای رفع سوء‌تفاهم بین روحانیون‌وسینماگران
حجت‌الاسلام علی سرلک گفت:‌ سینما می‌خواهد در دل تاریک سالنش از حقیقت بگوید. سینما آنقدر اهمیت دارد که اگر در زمان ما پیامبری بود، از سینما مدد می‌گرفت.

سرلک: سینما می‌خواهد در دل تاریکی‌اش از حقیقت بگوید/ تلاش برای رفع سوء‌تفاهم بین روحانیون‌وسینماگران

حجت‌الاسلام علی سرلک گفت:‌ سینما می‌خواهد در دل تاریک سالنش از حقیقت بگوید. سینما آنقدر اهمیت دارد که اگر در زمان ما پیامبری بود، از سینما مدد می‌گرفت.
سرلک: سینما می‌خواهد در دل تاریکی‌اش از حقیقت بگوید/ تلاش برای رفع سوء‌تفاهم بین روحانیون‌وسینماگران

فروش بک لینک

خرم خبر

Author

Back to Top