سرکرده گروهک «نور الدین زنکی» در شمال «حلب» کشته شد

خبر مبارز Comments Off

سرکرده گروهک «نور الدین زنکی» در شمال «حلب» کشته شد
ارتش سوریه پس از درگیری با عناصر گروه «نور الدین زنکی» در شمال استان «حلب» موفق شد سرکرده نظامی و 4 عنصر این گروه را از پای دربیاورد.

سرکرده گروهک «نور الدین زنکی» در شمال «حلب» کشته شد

ارتش سوریه پس از درگیری با عناصر گروه «نور الدین زنکی» در شمال استان «حلب» موفق شد سرکرده نظامی و 4 عنصر این گروه را از پای دربیاورد.
سرکرده گروهک «نور الدین زنکی» در شمال «حلب» کشته شد

استخدام

Author

Back to Top