سعیدجلیلی: اول برجام را آفتاب تابان و اکنون ابر شتابان می‌دانند

خبر مبارز Comments Off

سعیدجلیلی: اول برجام را آفتاب تابان و اکنون ابر شتابان می‌دانند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر چیزی بد و نادرست است، برای همه بد است، اما این کشورها دموکراسی را طور دیگری تفسیر می‌کنند.

سعیدجلیلی: اول برجام را آفتاب تابان و اکنون ابر شتابان می‌دانند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر چیزی بد و نادرست است، برای همه بد است، اما این کشورها دموکراسی را طور دیگری تفسیر می‌کنند.
سعیدجلیلی: اول برجام را آفتاب تابان و اکنون ابر شتابان می‌دانند

خرید بک لینک

Author

Back to Top