سفارت ایران در لبنان ادعای «سمیر جعجع» را تکذیب کرد

خبر مبارز Comments Off

سفارت ایران در لبنان ادعای «سمیر جعجع» را تکذیب کرد
بخش رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با صدور بیانیه ای، ادعای « سمیر جعجع» رئیس حزب « نیروهای لبنانی» در خصوص انتخابات ریاست جمهوری لبنان را به شدت تكذیب كرد و آن را فاقد اعتبار دانست.

سفارت ایران در لبنان ادعای «سمیر جعجع» را تکذیب کرد

بخش رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان با صدور بیانیه ای، ادعای « سمیر جعجع» رئیس حزب « نیروهای لبنانی» در خصوص انتخابات ریاست جمهوری لبنان را به شدت تكذیب كرد و آن را فاقد اعتبار دانست.
سفارت ایران در لبنان ادعای «سمیر جعجع» را تکذیب کرد

فروش بک لینک

Author

Back to Top