سناتور ارشد حزب دموکرات آمریکا به دنبال تمدید 10 ساله «قانون تحریم های ایران»

خبر مبارز Comments Off

سناتور ارشد حزب دموکرات آمریکا به دنبال تمدید 10 ساله «قانون تحریم های ایران»
سناتور ارشد حزب دموکرات آمریکا که از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی است وعده داده دیگر نمایندگان را برای تمدید 10 ساله یک قانون ضد ایرانی که سال 2016 منقضی می شود، متقاعد خواهد کرد.

سناتور ارشد حزب دموکرات آمریکا به دنبال تمدید 10 ساله «قانون تحریم های ایران»

سناتور ارشد حزب دموکرات آمریکا که از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی است وعده داده دیگر نمایندگان را برای تمدید 10 ساله یک قانون ضد ایرانی که سال 2016 منقضی می شود، متقاعد خواهد کرد.
سناتور ارشد حزب دموکرات آمریکا به دنبال تمدید 10 ساله «قانون تحریم های ایران»

خرید بک لینک

Author

Back to Top