سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام جمعه در وین

خبر مبارز Comments Off

سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام جمعه در وین
سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام با حضور هیات‌های ایران و ١+٥ فردا (جمعه) در وین برگزار می‌شود.

سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام جمعه در وین

سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام با حضور هیات‌های ایران و ١+٥ فردا (جمعه) در وین برگزار می‌شود.
سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام جمعه در وین

پسورد نود 32

دانلود موزیک

Author

Back to Top