سی ان ان: اوباما توافق هسته ای را یکی از دستاوردهای مهم دوران خود برشمرد

خبر مبارز Comments Off

سی ان ان: اوباما توافق هسته ای را یکی از دستاوردهای مهم دوران خود برشمرد
شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفت و گو با جمعی از جوانان انگلیسی در سالن شهرداری لندن، توافق هسته ای را یکی از دست آوردهای مهم دوران خود برشمرد.

سی ان ان: اوباما توافق هسته ای را یکی از دستاوردهای مهم دوران خود برشمرد

شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفت و گو با جمعی از جوانان انگلیسی در سالن شهرداری لندن، توافق هسته ای را یکی از دست آوردهای مهم دوران خود برشمرد.
سی ان ان: اوباما توافق هسته ای را یکی از دستاوردهای مهم دوران خود برشمرد

آپدیت نود32

دانلود فیلم جدید

Author

Back to Top