شناسایی ۸ گلوگاه اصلی فساد

خبر مبارز Comments Off

شناسایی ۸ گلوگاه اصلی فساد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل کمیسیون «اقتصاد خلاق» در دولت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: ۸ گلوگاه اصلی فساد در دولت شناسایی شده‌اند.

شناسایی ۸ گلوگاه اصلی فساد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل کمیسیون «اقتصاد خلاق» در دولت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: ۸ گلوگاه اصلی فساد در دولت شناسایی شده‌اند.
شناسایی ۸ گلوگاه اصلی فساد

خرید بک لینک

فیلم سریال آهنگ

Author

Back to Top