شهرداری تهران درخواست رسمی برای گرفتن مرکز«شفق» نداده است/ کشف 16 تن مواد مخدر در نوروز

خبر مبارز Comments Off

شهرداری تهران درخواست رسمی برای گرفتن مرکز«شفق» نداده است/ کشف 16 تن مواد مخدر در نوروز
سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به سخنان شهردار تهران مبنی بر پذیرفتن مسئولیت مرکز ترک اعتیاد شفق توسط شهرداری گفت: گرچه هنوز درخواست رسمی به دست ما نرسیده است اما از این کار استقبال می‌کنیم.

شهرداری تهران درخواست رسمی برای گرفتن مرکز«شفق» نداده است/ کشف 16 تن مواد مخدر در نوروز

سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به سخنان شهردار تهران مبنی بر پذیرفتن مسئولیت مرکز ترک اعتیاد شفق توسط شهرداری گفت: گرچه هنوز درخواست رسمی به دست ما نرسیده است اما از این کار استقبال می‌کنیم.
شهرداری تهران درخواست رسمی برای گرفتن مرکز«شفق» نداده است/ کشف 16 تن مواد مخدر در نوروز

خرید بک لینک

خبر جدید

Author

Back to Top