شکست نشست اوپک باعث کاهش 6.7 درصدی قیمت جهانی نفت شد

قیمت Comments Off

شکست نشست اوپک باعث کاهش 6.7 درصدی قیمت جهانی نفت شد
خبرگزاری رویترز گزارش داد که به دنبال اقدام عربستان در نشست دوحه و عدم حصول توافق در این اجلاس اعضای اوپک قیمت جهانی نفت به یکباره کاهش یافت.

شکست نشست اوپک باعث کاهش 6.7 درصدی قیمت جهانی نفت شد

خبرگزاری رویترز گزارش داد که به دنبال اقدام عربستان در نشست دوحه و عدم حصول توافق در این اجلاس اعضای اوپک قیمت جهانی نفت به یکباره کاهش یافت.
شکست نشست اوپک باعث کاهش 6.7 درصدی قیمت جهانی نفت شد

فروش بک لینک

خبر جدید

Author

Back to Top