ظریف «مذاکرات جدی» برای حل مناقشه قره‌باغ را خواستار شد

خبر مبارز Comments Off

ظریف «مذاکرات جدی» برای حل مناقشه قره‌باغ را خواستار شد
آقای ظریف که با خبرگزاری تاس روسیه گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «رفع مخاصمه یا توقف مخاصمه یا آتش‌بس (در قره باغ)، مایه خرسندی است.»

ظریف «مذاکرات جدی» برای حل مناقشه قره‌باغ را خواستار شد

آقای ظریف که با خبرگزاری تاس روسیه گفت‌وگو می‌کرد، گفت: «رفع مخاصمه یا توقف مخاصمه یا آتش‌بس (در قره باغ)، مایه خرسندی است.»
ظریف «مذاکرات جدی» برای حل مناقشه قره‌باغ را خواستار شد

فروش بک لینک

Author

Back to Top