عراقچی: اظهارات سیف نوعی دیپلماسی بانکی بود

خبر مبارز Comments Off

عراقچی: اظهارات سیف نوعی دیپلماسی بانکی بود
اگر چه روند اجرای برجام و رفع تحریم ها رو به جلو است اما به دلایل متعدد به ویژه کارشکنی و عدم تسهیل مناسب روابط بانکی بعد از برجام که باید برای ایران فراهم می شد، این روند کند است.

عراقچی: اظهارات سیف نوعی دیپلماسی بانکی بود

اگر چه روند اجرای برجام و رفع تحریم ها رو به جلو است اما به دلایل متعدد به ویژه کارشکنی و عدم تسهیل مناسب روابط بانکی بعد از برجام که باید برای ایران فراهم می شد، این روند کند است.
عراقچی: اظهارات سیف نوعی دیپلماسی بانکی بود

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

دانلود سریال و آهنگ

Author

Back to Top