علت قدردانی معاون وزیر خارجه سوریه از ایران چه بود؟

خبر مبارز Comments Off

علت قدردانی معاون وزیر خارجه سوریه از ایران چه بود؟
معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به عدم مخالفت این کشور با مسئله مذاکره مستقیم با معارضان، از حمایت‌های نظامی، فرهنگی، علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از دمشق قدردانی کرد.

علت قدردانی معاون وزیر خارجه سوریه از ایران چه بود؟

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به عدم مخالفت این کشور با مسئله مذاکره مستقیم با معارضان، از حمایت‌های نظامی، فرهنگی، علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از دمشق قدردانی کرد.
علت قدردانی معاون وزیر خارجه سوریه از ایران چه بود؟

فروش بک لینک

دانلود سرا

Author

Back to Top