عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است

خبر مبارز Comments Off

عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است
عیدی 15 هزار نفر از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و استانی پرداخت شده است و بازنشستگانی که موفق به دریافت عیدی و مزایای خود در سال گذشته نشدند می‌توانند با شماره 2021 تماس برقرار کنند.

عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است

عیدی 15 هزار نفر از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و استانی پرداخت شده است و بازنشستگانی که موفق به دریافت عیدی و مزایای خود در سال گذشته نشدند می‌توانند با شماره 2021 تماس برقرار کنند.
عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است

فروش بک لینک

ganool review

Author

Back to Top