فدراسیون عمان رسما درخواست ایران برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا را پذیرفت

خبر مبارز Comments Off

فدراسیون عمان رسما درخواست ایران برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا را پذیرفت
فدراسیون فوتبال عمان رسما موافقت خود را با درخواست فدراسیون ایران و باشگاه ها برای میزبانی این کشور در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم های عربستانی را پذیرفت.

فدراسیون عمان رسما درخواست ایران برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا را پذیرفت

فدراسیون فوتبال عمان رسما موافقت خود را با درخواست فدراسیون ایران و باشگاه ها برای میزبانی این کشور در لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم های عربستانی را پذیرفت.
فدراسیون عمان رسما درخواست ایران برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا را پذیرفت

Author

Back to Top