فرار 140 کارگر ربوده شده از دست داعش

خبر مبارز Comments Off

فرار 140 کارگر ربوده شده از دست داعش
منابع خبری گزارش دادند که از میان 300 کارگر ربوده شده در شرق دمشق، 140 نفر از آنها موفق به فرار از دست داعش شدند.

فرار 140 کارگر ربوده شده از دست داعش

منابع خبری گزارش دادند که از میان 300 کارگر ربوده شده در شرق دمشق، 140 نفر از آنها موفق به فرار از دست داعش شدند.
فرار 140 کارگر ربوده شده از دست داعش

خرید بک لینک

Author

Back to Top