فهرست گروه‌های تروریستی از موضوعات پرابهام در مذاکرات سوریه/گفت‌وگوها وارد مرحله جدیدی شد

خبر مبارز Comments Off

فهرست گروه‌های تروریستی از موضوعات پرابهام در مذاکرات سوریه/گفت‌وگوها وارد مرحله جدیدی شد
امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت تهران از تلاش‌های دی‌میستورا و روند سیاسی در سوریه از وارد شدن مذاکرات سوریه به مرحله جدید خبر داد و گفت: فهرست گروه‌های تروریستی همچنان از موضوعات پرابهام در این مذاکرات است.

فهرست گروه‌های تروریستی از موضوعات پرابهام در مذاکرات سوریه/گفت‌وگوها وارد مرحله جدیدی شد

امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت تهران از تلاش‌های دی‌میستورا و روند سیاسی در سوریه از وارد شدن مذاکرات سوریه به مرحله جدید خبر داد و گفت: فهرست گروه‌های تروریستی همچنان از موضوعات پرابهام در این مذاکرات است.
فهرست گروه‌های تروریستی از موضوعات پرابهام در مذاکرات سوریه/گفت‌وگوها وارد مرحله جدیدی شد

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای دیجیتال

Author

Back to Top