قرارداد خرید 118 ایرباس هنوز نهایی نشده

خبر مبارز Comments Off

قرارداد خرید 118 ایرباس هنوز نهایی نشده
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: قرارداد خرید 118 فروند ایرباس در آینده نزدیك نهایی خواهد شد.

قرارداد خرید 118 ایرباس هنوز نهایی نشده

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: قرارداد خرید 118 فروند ایرباس در آینده نزدیك نهایی خواهد شد.
قرارداد خرید 118 ایرباس هنوز نهایی نشده

بک لینک رنک 1

Author

Back to Top