مادر قاتل ستایش: به مقتول تجاوز نشده

خبر مبارز Comments Off

مادر قاتل ستایش: به مقتول تجاوز نشده
مادر متهم به قتل ستایش اظهار داشت: ما در غم این افراد شریک هستیم و با این خانواده هیچ کدورتی نداشتیم، غم آنها غم ما است و ما فکر می‌کنیم بین ایرانی و افغانستانی تفاوتی ندارد همه با هم همدل هستیم و قانون هرچه تصمیم بگیرد تابع قانون هستیم و با قانون پیش می رویم.

مادر قاتل ستایش: به مقتول تجاوز نشده

مادر متهم به قتل ستایش اظهار داشت: ما در غم این افراد شریک هستیم و با این خانواده هیچ کدورتی نداشتیم، غم آنها غم ما است و ما فکر می‌کنیم بین ایرانی و افغانستانی تفاوتی ندارد همه با هم همدل هستیم و قانون هرچه تصمیم بگیرد تابع قانون هستیم و با قانون پیش می رویم.
مادر قاتل ستایش: به مقتول تجاوز نشده

بک لینک رنک 5

خرم خبر

Author

Back to Top