مجاهدین اجازه سقوط دوباره «قندوز» را نمی‌دهند/طالبان سربازان اجیر هستند/مذاکرات صلح به نتیجه‌ای نمی‌رسد

خبر مبارز Comments Off

مجاهدین اجازه سقوط دوباره «قندوز» را نمی‌دهند/طالبان سربازان اجیر هستند/مذاکرات صلح به نتیجه‌ای نمی‌رسد
«محمد اسماعیل خان» از رهبران جهادی در مراسم روز 29 فروردین در هرات گفت: مجاهدین با همت والایشان برای مقابله با ناامنی‌ منتظر دستور کسی نیستند، اجازه هم نمی‌دهند حوادثی مانند سقوط «قندوز» در غرب افغانستان تکرار شود.

مجاهدین اجازه سقوط دوباره «قندوز» را نمی‌دهند/طالبان سربازان اجیر هستند/مذاکرات صلح به نتیجه‌ای نمی‌رسد

«محمد اسماعیل خان» از رهبران جهادی در مراسم روز 29 فروردین در هرات گفت: مجاهدین با همت والایشان برای مقابله با ناامنی‌ منتظر دستور کسی نیستند، اجازه هم نمی‌دهند حوادثی مانند سقوط «قندوز» در غرب افغانستان تکرار شود.
مجاهدین اجازه سقوط دوباره «قندوز» را نمی‌دهند/طالبان سربازان اجیر هستند/مذاکرات صلح به نتیجه‌ای نمی‌رسد

فروش بک لینک

روزنامه قانون

Author

Back to Top