«محمد سرافراز» از سازمان صداوسیما بازنشسته شد+ تصویر

خبر مبارز Comments Off

«محمد سرافراز» از سازمان صداوسیما بازنشسته شد+ تصویر
در حالی روز ۲۲ اردیبهشت ماه حکم رئیس جدید سازمان صداوسیما از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد که روز قبل از آن نام «محمد سرافراز» به عنوان بازنشسته در سایت صداوسیما حک شده بود.

«محمد سرافراز» از سازمان صداوسیما بازنشسته شد+ تصویر

در حالی روز ۲۲ اردیبهشت ماه حکم رئیس جدید سازمان صداوسیما از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد که روز قبل از آن نام «محمد سرافراز» به عنوان بازنشسته در سایت صداوسیما حک شده بود.
«محمد سرافراز» از سازمان صداوسیما بازنشسته شد+ تصویر

اخبار دنیای دیجیتال

Author

Back to Top