مراسم بزرگداشت «روز زمین فلسطین» در خرمشهر برگزار شد

زمین Comments Off

مراسم بزرگداشت «روز زمین فلسطین» در خرمشهر برگزار شد
مراسم روز زمین همزمان با بزرگداشت این روز در فلسطین، با حضور جمع کثیری از مردم خرمشهر، کاروان‌های راهیان نور و مسافران نوروزی شب گذشته در مقابل مسجد جامع خرمشهر برگزار گردید.

مراسم بزرگداشت «روز زمین فلسطین» در خرمشهر برگزار شد

مراسم روز زمین همزمان با بزرگداشت این روز در فلسطین، با حضور جمع کثیری از مردم خرمشهر، کاروان‌های راهیان نور و مسافران نوروزی شب گذشته در مقابل مسجد جامع خرمشهر برگزار گردید.
مراسم بزرگداشت «روز زمین فلسطین» در خرمشهر برگزار شد

خرید بک لینک

Author

Back to Top