مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد

خبر مبارز Comments Off

مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد
نیروهای بسیج مردمی همچنین در اقدامی غافل گیرانه موفق شدند بخش‌هایی از مناطق شمالی شهرک «الصینیة» در غرب شهرستان بیجی را پاکسازی کنند.

مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد

نیروهای بسیج مردمی همچنین در اقدامی غافل گیرانه موفق شدند بخش‌هایی از مناطق شمالی شهرک «الصینیة» در غرب شهرستان بیجی را پاکسازی کنند.
مرکز ساخت خودروهای انتحاری داعش به کنترل نیروهای عراقی در آمد

خرید بک لینک

Author

Back to Top