مرگ دختر جوان به خاطر یک سلفی!

خبر مبارز Comments Off

مرگ دختر جوان به خاطر یک سلفی!
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از غرق شدن یک دختر در سد کنگیر ایوان واقع در استان ایلام خبر داد و گفت: لیز خوردن دختر به دلیل سلفی گرفتن بوده است.

مرگ دختر جوان به خاطر یک سلفی!

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از غرق شدن یک دختر در سد کنگیر ایوان واقع در استان ایلام خبر داد و گفت: لیز خوردن دختر به دلیل سلفی گرفتن بوده است.
مرگ دختر جوان به خاطر یک سلفی!

آپدیت آنلاین نود 32

دانلود سرا

Author

Back to Top