مشاور سابق اوباما: سیاست نفتی عربستان، برگرفته از درگیری آن با ایران است

خبر مبارز Comments Off

مشاور سابق اوباما: سیاست نفتی عربستان، برگرفته از درگیری آن با ایران است
مشاور سابق رئیس‌جمهور آمریکا در امور انرژی با اشاره به نشست دوحه گفت که سیاست نفتی عربستان سعودی، نشانه دیگری از درگیری ژئوپلیتیکی این کشور با ایران است.

مشاور سابق اوباما: سیاست نفتی عربستان، برگرفته از درگیری آن با ایران است

مشاور سابق رئیس‌جمهور آمریکا در امور انرژی با اشاره به نشست دوحه گفت که سیاست نفتی عربستان سعودی، نشانه دیگری از درگیری ژئوپلیتیکی این کشور با ایران است.
مشاور سابق اوباما: سیاست نفتی عربستان، برگرفته از درگیری آن با ایران است

فروش بک لینک

خبر جدید

Author

Back to Top