مصوبه‌ای که امنیت غذایی مردم را نشانه گرفت!

خبر مبارز Comments Off

مصوبه‌ای که امنیت غذایی مردم را نشانه گرفت!
مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را از تصویب گذرانده که فوق‌العاده خبرساز شده است. خبر این است: «وظایف غذا و دارو به سازمان استاندارد منتقل می‌شود.» مصوبه‌ای که اکثریت نمایندگان مجلس وقتی از جزئیات آن مطلع می‌شوند، به مخالفان آن می‌پیوندند. * وظایف غذا و دارو وزارت بهداشت به سازمان استاندارد منتقل می‌شود؟

مصوبه‌ای که امنیت غذایی مردم را نشانه گرفت!

مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را از تصویب گذرانده که فوق‌العاده خبرساز شده است. خبر این است: «وظایف غذا و دارو به سازمان استاندارد منتقل می‌شود.» مصوبه‌ای که اکثریت نمایندگان مجلس وقتی از جزئیات آن مطلع می‌شوند، به مخالفان آن می‌پیوندند. * وظایف غذا و دارو وزارت بهداشت به سازمان استاندارد منتقل می‌شود؟
مصوبه‌ای که امنیت غذایی مردم را نشانه گرفت!

فروش بک لینک

bluray movie download

Author

Back to Top