مغزمتفکر حملات‌تروریستی ضاحیه، پاریس، بروکسل+ عکس

خبر مبارز Comments Off

مغزمتفکر حملات‌تروریستی ضاحیه، پاریس، بروکسل+ عکس
ابو محمد العدنانی در سال 1977 و در شهرک «بنش» در استان ادلب سوریه است. اما عده‌ای او را متولدشهرستان «الحدیثه» استان الانبار در غرب عراق می‌دانند.

مغزمتفکر حملات‌تروریستی ضاحیه، پاریس، بروکسل+ عکس

ابو محمد العدنانی در سال 1977 و در شهرک «بنش» در استان ادلب سوریه است. اما عده‌ای او را متولدشهرستان «الحدیثه» استان الانبار در غرب عراق می‌دانند.
مغزمتفکر حملات‌تروریستی ضاحیه، پاریس، بروکسل+ عکس

خرید بک لینک

Author

Back to Top