مهره‌های امارات و عربستان به جان هم افتادند

خبر مبارز Comments Off

مهره‌های امارات و عربستان به جان هم افتادند
عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن روز یکشنبه خالد بحاح نخست وزیر دولت خودخوانده یمن که مقر آن در ریاض پایتخت عربستان است را از سمت نخست وزیری برکنار کرد.

مهره‌های امارات و عربستان به جان هم افتادند

عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن روز یکشنبه خالد بحاح نخست وزیر دولت خودخوانده یمن که مقر آن در ریاض پایتخت عربستان است را از سمت نخست وزیری برکنار کرد.
مهره‌های امارات و عربستان به جان هم افتادند

بک لینک رنک 1

Author

Back to Top