نرم‌افزار «پرسمان نماز» تولید شد+دانلود

خبر مبارز Comments Off

نرم‌افزار «پرسمان نماز» تولید شد+دانلود
نرم‌افزار «پرسمان نماز» همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از سوی مرکز تخصصی نماز با هدف پاسخ به شبهات و سؤالات رایج نماز تولید شد.

نرم‌افزار «پرسمان نماز» تولید شد+دانلود

نرم‌افزار «پرسمان نماز» همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از سوی مرکز تخصصی نماز با هدف پاسخ به شبهات و سؤالات رایج نماز تولید شد.
نرم‌افزار «پرسمان نماز» تولید شد+دانلود

استخدام

Author

Back to Top