هشدار سفارت آمريكا درباره خطر آدم ربايي

خبر مبارز Comments Off

هشدار سفارت آمريكا درباره خطر آدم ربايي
خبرگزاري رويترز به نقل از سفارت آمريكا در كابل گزارش داد ، اين سفارتخانه روز پنجشنبه به اتباع آمريكايي در افغانستان درباره خطر آدم ربايي هشدار داد.

هشدار سفارت آمريكا درباره خطر آدم ربايي

خبرگزاري رويترز به نقل از سفارت آمريكا در كابل گزارش داد ، اين سفارتخانه روز پنجشنبه به اتباع آمريكايي در افغانستان درباره خطر آدم ربايي هشدار داد.
هشدار سفارت آمريكا درباره خطر آدم ربايي

فروش بک لینک

خرم خبر

Author

Back to Top