همکاری سیا با فیلمسازان هالیوودی

خبر مبارز Comments Off

همکاری سیا با فیلمسازان هالیوودی
پیشینه سیا در تولید یا کمک به تولید فیلم ها به چندین دهه قبل بازمی گردد. این سازمان حقوق کتاب «مزرعه حیوانات» را پس از مرگ جرج اورول در سال 1950 محرمانه خریداری کرد و اقتباسی انیمیشنی از آن تهیه کرد.

همکاری سیا با فیلمسازان هالیوودی

پیشینه سیا در تولید یا کمک به تولید فیلم ها به چندین دهه قبل بازمی گردد. این سازمان حقوق کتاب «مزرعه حیوانات» را پس از مرگ جرج اورول در سال 1950 محرمانه خریداری کرد و اقتباسی انیمیشنی از آن تهیه کرد.
همکاری سیا با فیلمسازان هالیوودی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

اس ام اس جدید

Author

Back to Top