«هنگامه» در تقدیر از خانواده‌های «مدافعان‌حرم» است/ جنگ امروز، بستری برای احیاء آرمان‌های انقلاب است

خبر مبارز Comments Off

«هنگامه» در تقدیر از خانواده‌های «مدافعان‌حرم» است/ جنگ امروز، بستری برای احیاء آرمان‌های انقلاب است
امیر داسارگر گفت: جنگ فعلی، بستر جدیدی است که علاوه بر اهمیت‌های استراتژیک و اجتماعی، می‌تواند باعث سوق دادن دوباره جامعه به سمت سرچشمه‌های اصلی انقلاب شود.

«هنگامه» در تقدیر از خانواده‌های «مدافعان‌حرم» است/ جنگ امروز، بستری برای احیاء آرمان‌های انقلاب است

امیر داسارگر گفت: جنگ فعلی، بستر جدیدی است که علاوه بر اهمیت‌های استراتژیک و اجتماعی، می‌تواند باعث سوق دادن دوباره جامعه به سمت سرچشمه‌های اصلی انقلاب شود.
«هنگامه» در تقدیر از خانواده‌های «مدافعان‌حرم» است/ جنگ امروز، بستری برای احیاء آرمان‌های انقلاب است

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

Author

Back to Top