واکنش رئیس قوه قضاییه به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا

خبر مبارز Comments Off

واکنش رئیس قوه قضاییه به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا
آیت الله آملی لاریجانی در واکنش به ادعاهای دروغین در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر «اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام (ره) و رهبری » تصریح کرد: ماده514 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که هرکس به حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب به نحوی از انحاء اهانت کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

واکنش رئیس قوه قضاییه به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا

آیت الله آملی لاریجانی در واکنش به ادعاهای دروغین در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر «اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام (ره) و رهبری » تصریح کرد: ماده514 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که هرکس به حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب به نحوی از انحاء اهانت کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
واکنش رئیس قوه قضاییه به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا

بک لینک رنک 1

car

Author

Back to Top