ورود سامانه بارشی به کشور از غرب/ آسمان تهران تا چند روز آینده ابری است

خبر مبارز Comments Off

ورود سامانه بارشی به کشور از غرب/ آسمان تهران تا چند روز آینده ابری است
سامانه بارشی که بعد از ظهر امروز از غرب وارد کشور شد، روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه هفته جاری تقویت شده و فعالیت آن در نیمه غربی و پاره‌ای نقاط شرق و شمال شرق کشور خواهد بود.

ورود سامانه بارشی به کشور از غرب/ آسمان تهران تا چند روز آینده ابری است

سامانه بارشی که بعد از ظهر امروز از غرب وارد کشور شد، روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه هفته جاری تقویت شده و فعالیت آن در نیمه غربی و پاره‌ای نقاط شرق و شمال شرق کشور خواهد بود.
ورود سامانه بارشی به کشور از غرب/ آسمان تهران تا چند روز آینده ابری است

فروش بک لینک

Author

Back to Top