پزشکیان: برای بازگشت به امکان مبادله از طریق سوئیفت باید منتظر زمان باشیم

خبر مبارز Comments Off

پزشکیان: برای بازگشت به امکان مبادله از طریق سوئیفت باید منتظر زمان باشیم
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: برای بازگشت به امکان مبادله از طریق سوئیفت باید منتظر زمان باشیم.

پزشکیان: برای بازگشت به امکان مبادله از طریق سوئیفت باید منتظر زمان باشیم

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: برای بازگشت به امکان مبادله از طریق سوئیفت باید منتظر زمان باشیم.
پزشکیان: برای بازگشت به امکان مبادله از طریق سوئیفت باید منتظر زمان باشیم

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top