پیروانی: آقای عابدینی! به‌جای فرافکنی و دخالت در امور تیم ملی به فکر دبیرکلی باشید!

خبر مبارز Comments Off

پیروانی: آقای عابدینی! به‌جای فرافکنی و دخالت در امور تیم ملی به فکر دبیرکلی باشید!
مدیر تیم ملی ایران خطاب به امیر عابدینی تأکید کرد بهتر است به تلاش‌های خود برای دبیرکلی فدراسیون فوتبال ادامه داده و دست از اظهارات توهین‌آمیز خود بردارد.

پیروانی: آقای عابدینی! به‌جای فرافکنی و دخالت در امور تیم ملی به فکر دبیرکلی باشید!

مدیر تیم ملی ایران خطاب به امیر عابدینی تأکید کرد بهتر است به تلاش‌های خود برای دبیرکلی فدراسیون فوتبال ادامه داده و دست از اظهارات توهین‌آمیز خود بردارد.
پیروانی: آقای عابدینی! به‌جای فرافکنی و دخالت در امور تیم ملی به فکر دبیرکلی باشید!

خرید بک لینک

Author

Back to Top