پیروانی: بعضی ها که انتقاد می‌کنند، با پیامک به من می‌گویند حق با شماست!

خبر مبارز Comments Off

پیروانی: بعضی ها که انتقاد می‌کنند، با پیامک به من می‌گویند حق با شماست!
مدیر ورزشی تیم ملی گفت: برخی دوستان با انتقاد از ارکان تیم ملی و سرمربی آن در رسانه‌ها شلوغ کاری می‌کنند اما به صورت خصوصی پیامک می‌زنند و می‌گویند شما درست می‌گویید.

پیروانی: بعضی ها که انتقاد می‌کنند، با پیامک به من می‌گویند حق با شماست!

مدیر ورزشی تیم ملی گفت: برخی دوستان با انتقاد از ارکان تیم ملی و سرمربی آن در رسانه‌ها شلوغ کاری می‌کنند اما به صورت خصوصی پیامک می‌زنند و می‌گویند شما درست می‌گویید.
پیروانی: بعضی ها که انتقاد می‌کنند، با پیامک به من می‌گویند حق با شماست!

بک لینک رنک 5

Author

Back to Top