پیروانی: همه ایران دوست دارند تیم ملی بهترین نتایج را بگیرد/ امیدوارم دغدغه چارتر گرفتن نداشته باشیم

خبر مبارز Comments Off

پیروانی: همه ایران دوست دارند تیم ملی بهترین نتایج را بگیرد/ امیدوارم دغدغه چارتر گرفتن نداشته باشیم
مدیر تیم ملی گفت: باید از حالا به فکر باشیم تا آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی دیگر با دغدغه گرفتن پرواز چارتر مواجه نشویم.

پیروانی: همه ایران دوست دارند تیم ملی بهترین نتایج را بگیرد/ امیدوارم دغدغه چارتر گرفتن نداشته باشیم

مدیر تیم ملی گفت: باید از حالا به فکر باشیم تا آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی دیگر با دغدغه گرفتن پرواز چارتر مواجه نشویم.
پیروانی: همه ایران دوست دارند تیم ملی بهترین نتایج را بگیرد/ امیدوارم دغدغه چارتر گرفتن نداشته باشیم

خرید بک لینک

مرکز فیلم

Author

Back to Top