پیگیری برای آزادی 11 ملوان ایرانی زندانی در هند

خبر مبارز Comments Off

پیگیری برای آزادی 11 ملوان ایرانی زندانی در هند
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد در خصوص رفع توقیف کشتی ماهیگیری خاطرنشان کرد هم اکنون این کشتی دارای نقص فنی است که بعد از رفع آن و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی می شود.

پیگیری برای آزادی 11 ملوان ایرانی زندانی در هند

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد در خصوص رفع توقیف کشتی ماهیگیری خاطرنشان کرد هم اکنون این کشتی دارای نقص فنی است که بعد از رفع آن و طی مراحل اداری تحویل مالک کشتی می شود.
پیگیری برای آزادی 11 ملوان ایرانی زندانی در هند

فروش بک لینک

Author

Back to Top