چرا خارجی‌ها بخش خصوصی را تحویل نمی‌گیرند؟

خبر مبارز Comments Off

چرا خارجی‌ها بخش خصوصی را تحویل نمی‌گیرند؟
تا زمانی که کفه ترازوی اقتصاد به سمت تولید سنگین نشود دروازه ورودی اقتصاد بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و اقتصاد سامان نمی‌یابد و تولید رونق نمی‌گیرد.

چرا خارجی‌ها بخش خصوصی را تحویل نمی‌گیرند؟

تا زمانی که کفه ترازوی اقتصاد به سمت تولید سنگین نشود دروازه ورودی اقتصاد بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و اقتصاد سامان نمی‌یابد و تولید رونق نمی‌گیرد.
چرا خارجی‌ها بخش خصوصی را تحویل نمی‌گیرند؟

آپدیت نود 32 ورژن 6

بازی

Author

Back to Top