چقدر پنتاگون برای جنگ با داعش هزینه کرده است

خبر مبارز Comments Off

چقدر پنتاگون برای جنگ با داعش هزینه کرده است
پنتاگون جزئیات مربوط به هزینه ها و بودجه اختصاص یافته به جنگ با داعش در سوریه و عراق را اعلام کرد.

چقدر پنتاگون برای جنگ با داعش هزینه کرده است

پنتاگون جزئیات مربوط به هزینه ها و بودجه اختصاص یافته به جنگ با داعش در سوریه و عراق را اعلام کرد.
چقدر پنتاگون برای جنگ با داعش هزینه کرده است

آپدیت نود32

فانتزی

Author

Back to Top