کارلین: تو بهترینی و بهت ایمان دارم/ روزبهانی: تلاش‌هایت برای اهتزاز پرچم ایران را از یاد نمی‌برم/ بنگر: منتظر طلای المپیک هستیم

طلا Comments Off

کارلین: تو بهترینی و بهت ایمان دارم/ روزبهانی: تلاش‌هایت برای اهتزاز پرچم ایران را از یاد نمی‌برم/ بنگر: منتظر طلای المپیک هستیم
چند تن از ورزشکاران ایران و حتی قهرمان افسانه ای کشتی جهان برای حمید سوریان در راه رسیدن به المیپیک ۲۰۱۶ برزیل آرزوی موفقیت کردند.

کارلین: تو بهترینی و بهت ایمان دارم/ روزبهانی: تلاش‌هایت برای اهتزاز پرچم ایران را از یاد نمی‌برم/ بنگر: منتظر طلای المپیک هستیم

چند تن از ورزشکاران ایران و حتی قهرمان افسانه ای کشتی جهان برای حمید سوریان در راه رسیدن به المیپیک ۲۰۱۶ برزیل آرزوی موفقیت کردند.
کارلین: تو بهترینی و بهت ایمان دارم/ روزبهانی: تلاش‌هایت برای اهتزاز پرچم ایران را از یاد نمی‌برم/ بنگر: منتظر طلای المپیک هستیم

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان

Author

Back to Top