کاریکاتور/ پلیس سیاسی رضا شاه!

خبر مبارز Comments Off

کاریکاتور/ پلیس سیاسی رضا شاه!
روزنامه شرق در صفحه اول امروز خود کاریکاتوری از سرتیپ آیرم به مناسبت فروردین 1310 صدور دستور رضا شاه به او برای تشکیل «پلیس سیاسی» منتشر کرد.

کاریکاتور/ پلیس سیاسی رضا شاه!

روزنامه شرق در صفحه اول امروز خود کاریکاتوری از سرتیپ آیرم به مناسبت فروردین 1310 صدور دستور رضا شاه به او برای تشکیل «پلیس سیاسی» منتشر کرد.
کاریکاتور/ پلیس سیاسی رضا شاه!

بک لینک

Author

Back to Top