کسری بودجه 95 قطعی است

خبر مبارز Comments Off

کسری بودجه 95 قطعی است
بديهي است كه كشور به طور قطع با كسري بودجه در سال آينده دست به گريبان خواهد بود. این جمله‌ای است که احمد توکلی نماینده دور نهم مجلس در تحلیل لایحه بودجه 95 می‌گوید.

کسری بودجه 95 قطعی است

بديهي است كه كشور به طور قطع با كسري بودجه در سال آينده دست به گريبان خواهد بود. این جمله‌ای است که احمد توکلی نماینده دور نهم مجلس در تحلیل لایحه بودجه 95 می‌گوید.
کسری بودجه 95 قطعی است

خرید بک لینک

Author

Back to Top