کی‌روش: ماندن یا رفتنم در دستان تصمیم‌گیرندگان است

خبر مبارز Comments Off

کی‌روش: ماندن یا رفتنم در دستان تصمیم‌گیرندگان است
سرمربی تیم ملی گفت: همه چیز در دستان تصمیم‌گیرندگان است و نه در دست من و باید ببینیم آنها چه تصمیمی خواهند گرفت.

کی‌روش: ماندن یا رفتنم در دستان تصمیم‌گیرندگان است

سرمربی تیم ملی گفت: همه چیز در دستان تصمیم‌گیرندگان است و نه در دست من و باید ببینیم آنها چه تصمیمی خواهند گرفت.
کی‌روش: ماندن یا رفتنم در دستان تصمیم‌گیرندگان است

خرید بک لینک

اس ام اس جدید

Author

Back to Top