مجری شبکه ماهواره‌ای ضدانقلاب “سیمای رهایی” در تهران بازداشت شد+عکس

خبر مبارز Comments Off

مجری شبکه ماهواره‌ای ضدانقلاب “سیمای رهایی” در تهران بازداشت شد+عکس
صبری حسن پور، یکی از عوامل رسانه ای و مجری شبکه ماهواره ای ضد انقلاب “سیمای رهایی” در تهران بازداشت شد.

مجری شبکه ماهواره‌ای ضدانقلاب “سیمای رهایی” در تهران بازداشت شد+عکس

صبری حسن پور، یکی از عوامل رسانه ای و مجری شبکه ماهواره ای ضد انقلاب “سیمای رهایی” در تهران بازداشت شد.
مجری شبکه ماهواره‌ای ضدانقلاب “سیمای رهایی” در تهران بازداشت شد+عکس

فروش بک لینک

موسیقی

Author

Back to Top