14 ساعت کار در آژانس پس از 30 سال معلمی

خبر مبارز Comments Off

14 ساعت کار در آژانس پس از 30 سال معلمی
آقا معلم بازنشسته که حالا پس از 30 سال تدریس در کلاس درس، در آژانس مسافرتی کار می‌کند از دغدغه‌ها و دلمشغولی‌هایش و شاخص‌های معلم خوب بودن می‌گوید.

14 ساعت کار در آژانس پس از 30 سال معلمی

آقا معلم بازنشسته که حالا پس از 30 سال تدریس در کلاس درس، در آژانس مسافرتی کار می‌کند از دغدغه‌ها و دلمشغولی‌هایش و شاخص‌های معلم خوب بودن می‌گوید.
14 ساعت کار در آژانس پس از 30 سال معلمی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

روزنامه قانون

Author

Back to Top